ESCRITOS DA NACION

    

ESCRITOS DA  NACIÓN PROIBIDA

(c) Xabier González (1.997)

Podería ser unha novela... porque novela é todo aquelo que se conta... 

O certo é que son escritos soltos... relatos... cousas que xurden dunha nacion Galega prohibida (eu digolle "proibida", por aquelo de que non por "h"...) que vai espertando e collendo folgos, fondo e forma... neste século XXI no que temos postas tantas esperanzas...

Cap.  1: LIMIAR CANDO TODO TIÑA REMATADO

Cap.  2: LÚA DE CRISTAL OU CARTÓN-PEDRA

Cap.  3: ANDURIÑA DE NOSTALXIA

Cap.  4: SANTOS, O ANARQUISTA

Cap.  5: PEZA PARA UN ANXO, DO CEO...

Cap.  6: RAPAZ, GRILO E PIÑEIRAL

Cap.  7: HISTORIA DE NENO DESAMADO, CO PAÍS DE ETREM O FONDO

Cap.  8: NICO, XICO E A LOIRA APÁTRIDA

Cap.  9: CONVERSAS CON TARA

Cap. 10: NENA LOIRA

Cap. 11: CARTA DE AMOR A UNHA ESTRELA

Cap. 12: NOITE DE TUNA

Cap. 13: MULLER SEN NOME, A QUEN NUNCA ESCRIBÍN NADA

Cap. 14: LIMIAR DESDE O TEMPO DE DESPOIS... OU DA DISTANCIA

Cap. 15: ÓPERA PRIMA

Cap. 16: DITOSOS SERES ESQUENCIDOS DA BOANDANZA

Cap. 17: REBELDE AGONÍA DE AMENCERES SIN ESPERANZA

Cap. 18: SINFONÍA VITAL DUNHA ESPERANZA

Cap. 19: POR UN PORVIR VINGADOR DUN PRETÉRITO IMPERFEITO

Cap. 20: NUN NOUTRORA DE PAIXÓN E SUICIDIO

Cap. 21: ADOBÍO TESTALLÓN DUNHA VILA EN FESTAS

Cap. 22: CANDO NOS HOMES DE PEDRA FICA O SEGREDO DAS ESTRELAS

Cap. 23: CABALIÑO DE MADEIRA, XEFE-HEROE DUNHA GREI ESGAÑOTADA

Cap. 24: REQUIEM EN TRES INTRES DE MÁGOA

Cap. 25: HIMNO CELTA DE MORTE ES ESPERANZA

Cap. 26: ÓPERA PRIMA II (Epitafio en vida para o pintor de cadros de palabras)

Cap.27: GUÍA MÁXICA PARA FACER NOSAS ESTAS PALABRAS

 

            

::: Recomienda esta página :::

Servicio gratuito de Galeon.com